LACAZE-DUTHIERS, un llaüt contrabandista reconvertit en vaixell de recerca ancorat a Portopí l’any 1908 (cortesia del Centre Oceanogràfic de Balears- Instituto Español de Oceanografía)

Presentació

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica organitza a Palma, del 17 al 19 de novembre, la XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Aquesta reunió científica general organitzada cada dos anys té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que es vulguin presentar

Es pretén afavorir la presentació d’un ampli ventall de qüestions relacionades amb la història de la ciència i de la tècnica. A tall d’exemple:

 • Medicina, epidèmies i riscos (químics, nuclears, ambientals, etc.)
 • Salut, malaltia i pluralisme assistencial
 • Infermeria, fisioteràpia i psicologia
 • Farmàcia, alimentació i nutrició
 • Experts, meritocràcia i gènere
 • Espais, museus i cultura material
 • Governança i finançament de la ciència i la tecnologia
 • Ensenyament, didàctica i comunicació de la ciència
 • Ciència, pseudociència i religió
 • La ciència i la tècnica als espais mediterranis

Dates que cal recordar

 • Fins al 31 de maig: proposta de sessions temàtiques (taules)
 • Fins al 17 de juny: termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
 • 4 de juliol: comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters i vídeos).
 • 23 de juny: data límit de sol·licitud de beques.
 • Del 4 de juliol al 30 de setembre: termini de pagament per a inscripcions amb quota reduïda.
 • De l’1 d’octubre al 9 de novembre: termini de pagament per a inscripcions sense reducció.

Per a més informació:
trobada2022schct@gmail.com

Secretaria de la SCHCT
schct@iec.cat

Amb el suport organitzatiu del Grup d’Història de la Salut de les Illes Balears, IUNICS-UIB.

ENTITATS ORGANITZADORES

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: