Versió definitiva 14/11/22

Taula  rodona 1: PERSPECTIVES SOBRE LA HISTÒRIA DELS HOSPITALS CATALANS EN LA
LLARGA DURADA: DARRERES APORTACIONS A CASA NOSTRA (moderador Antoni Conejo da Pena)
Carmel Ferragud L’hospital, la dona i el capellà. Sant Andreu de Mallorca (1230-1445), Catarroja-Palma, Afers-Lleonard Muntaner, 2022].
Alfons Zarzoso i Josep Barceló Barcelona Hospitalària: la ciutat i els seus hospitals, segles XIV- XXI, MUHBA, col·lecció Pòsits, Barcelona, 2022
Josep Barceló i Josep Maria Comelles L’evolució del dispositiu hospitalari a Catalunya (1849-1980), Manresa, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2020
Pol Bridgewater Mateu “Car vosaltres havets a veure sobre hospitals”: el Consell de Cent i la construcció de la primera política hospitalària a la Barcelona baixmedieval, Tesi doctoral, 2020
Margarita Vilar i Jerònia Pons Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado (1886-1996), Madrid, Marcial Pons, 2018

 

Taula 2: L’EDICIÓ DE L’OBRA CIENTÍFICA DE PASQUAL CALBÓ (1752-1817): REPTES I NOVES VISIONS (organitzadors Marta Jordi Taltavull i Antoni Roca Rosell)
1 Antoni Roca Rosell, Josefina Salord, Marta Jordi Taltavull i Joan-Lluís Torres Projecte d’edició de l’obra de Pasqual Calbó (1752-1817)
2 Josefina Salord La Il·lustració menorquina
3 Santiago Vallmitjana Rico, Marta Jordi Taltavull, Antoni Roca Rosell Reflexions sobre l’obra de Pasqual Calbó: va emprar instruments demostratius com els descrits en els seus Tractats de Física Experimental i Matemàtica?
4 Joaquim Guerola Olivares Els rollotges de Sol de Pasqual Calbó i Caldés
5 Margarita Galcerán Vila Perspectiva
6 Joan-Lluís Torres Faner Arquitectura civil i militar de l’obra científica de Pasqual Calbó
7 Fàtima Romero Vallhonesta Tractat de construcció naval

 

Taula 3: Espais, museus i cultura material: Projectes i línies obertes de recerca al voltant del Gabinet de curiositats dels Salvadors (organitzador José Pardo Tomás)
1 Emma Sallent Del Colombo Què hi ha de nou sobre el viatge Salvador-Jussieu per Espanya i Portugal (1716-17)?
2 Julianna Morcelli Oliveros Las colecciones de americana de los Salvador: Barcelona, Lisboa y Brasil.
3 Xavier Ulled Beltran Apropar-se als públics dels museus del passat: el llibre de visites del Museu Salvador (1831-1854)
4 Aina Trias Verbeeck El mar en un gabinet: els coralls dels Salvador
5 Maria Gràcia Seguí Puntas, María Jesús Gracia Alfonso, Luis Jordán García i Teresa Arau Armengou Projecte de recuperació dels espais de farmàcia de l’hospital de l’Illa del Rei
6 José Pardo-Tomás Integració de les recerques sobre el Gabinet Salvador al projecte europeu Scientific Collection on the Move

 

Taula 4: Més enllà de les pandèmies (organitzadors Josep Lluís Barona Vilar i Ximo Guillem-Llobat)
1 Josep Lluís Barona Vilar Alerta sanitària i conflicte social en la 1a meitat del segle XX
2 Ximo Guillem-Llobat Rates a l’Oficina Internacional d’Higiene Pública
3 Josep Bernabéu, Mª Eugenia Galiana, María Tormo i Eva Trescastro Les crisis i la revalorització de la salut. La proposta de reforma de la sanitat espanyola de Manuel Martín Salazar (1854-1936) arrel de la Primera Guerra Mundial i la Grip de 1918
4 V. Morera Sabà, X. Garcia Ferrandis, A. Martínez-Vidal El tifus exantemàtic a la Barcelona de postguerra (1942): la gestió d’una epidèmia als primers anys de la Dictadura de Franco
5 Joaquim Boronat, Isabel Molina i Berta Paz Las epidèmies de poliomielitis en el s.XX  i el seu impacte a la professionalització de la fisioteràpia: El cas del sanatori de l’Hospital S. Joan de Déu de Palma

 

Taula 5: AGNOTOLOGIA: LES FORMES DE PRODUCCIÓ D’IGNORÀNCIA A L’ESPANYA DEL SEGLE XX (organitzadors Clara Florensa i José Ramón Bertomeu)
1 Clara Florensa i José Ramón Bertomeu

Introducció general: Estudiar la ignorància a l’Espanya del segle XX

 

2 Ignacio Suay Matallana Agnotologia, treball miner i contaminació per plom a Linares (1880-1920)
3 José Ramón Bertomeu El Registro Oficial Central de Productos Fitosanitarios (1942) y les “arquitectures de la ignorància” durant les primeres dècades del franquisme
4 Silvia Pérez Criado Persiguiendo la creación de ignorancia en la regulación del DDT en España
5 Sofiya Kamalova La creación de la ignorancia en los lugares de trabajo a finales del siglo XX: el síndrome Ardystil y los estudios toxicológicos,
6 Clara Florensa ¿Un comptador de cos sencer per medir plutoni in vivo? Els usos científics i públics de l’ “estrella” del Projecte Indalo
7 Agustí Nieto Galan Secrets i censures: la qüestió nuclear a l’esfera pública del Franquisme

 

Taula 6:  Biografies humanitàries en la història: compromís i identitat (organitzador Àlvar Martínez Vidal i Jon Arrizabalaga)

1

Jon Arrizabalaga

Las tareas del ‘sexo piadoso y amante’ frente a las guerras civiles del Sexenio Democrático: acción y narrativas humanitarias de Concepción Arenal (1820-1893)

2

Xavier García Ferrandis i Àlvar Martínez Vidal

Ethos humanitari en temps de guerra: el cas de la irlandesa Mary Elmes (Cork, 1908 – Perpinyà, 2002)

3

Linda Palfreeman

Frida Stewart en España: administrando ayuda humanitaria durante la guerra civil Española (1936-1939

4

Alejandra de Leiva

Lucy Bryce, fundadora del primer servicio de transfusiones en Australia

5

Àlvar Martínez-Vidal

Dues guerres i dos exilis: la trajectòria personal i professional de la cirurgiana María Gómez Álvarez (Gijón, 1914 – Maracaibo, 1975)

 

Taula 7: Mirades zoològiques. La visualització d’animals exòtics en contextos urbans (organitzador Oliver Hochadel)

1

 

Manuel García-Espantaleón Arta, Nuria Benítez Prian i Joaquín Sánchez de Lollano Prieto Animales exóticos en una botica castellana del siglo XVIII: el Hospital de San Juan Bautista de Astorga (León),
2 Oliver Hochadel Mostrar les bèsties al poble. Auques d’animals al segle XIX
3 Laura Valls De pèl i ploma: l’exhibició urbana d’animals exòtics a través de les seves pells,
4 Antonio González Bueno La Casa de Fieras de Madrid a través de la cámara de Martín Santos Yubero (1903-1992),
5 Miquel Carandell i Josep Maria Reyné Exhibint un animal únic. La visualització Floquet de Neu del dins i fora del zoo

 

Taula 8:  BARCELONA, 1975-1992: LA CONSTRUCCIÓ D’UNA “CULTURA CIENTÍFICA” (organitzadors Jaume Sastre i Jaume Valentines)

1

 

Miquel Carandell Baruzzi i Josep Maria Reyné El Zoo en Transició
2 Ferran Aragon Manresa, Departaments d’Educació i Serveis Pedagògics dels Museus de Ciències Naturals de Barcelona (1977-1992)
3 Alfons Zarzoso Com es fa un museu de ciència? Barcelona, 1980: la Caixa, els experts i l’esfera pública
4 Jaume Sastre-Juan Fabricant ‘cultura industrial’ al Born: L’exposició ‘Catalunya, la fàbrica d’Espanya’ (1985) com a laboratori cívic
5 Ned Somerville El Museu de la Vila de Sants i de la Classe Obrera Catalana
6 Jaume Valentines-Álvarez Forges gitanes i fargues catalanes, perifèries urbanes i perifèries historiogràfiques: Una reflexió sobre la Transició
7 Oriol Roig Vilaseca Joc de Ciència: El primer exemple de comunicació científica a TV3
8 Diego de la Vega Pérez Comunicación y ciencia en Cataluña a finales del siglo XX: La Associació Catalana de Comunicació Científica

 

Taula 9:  TRANSICIÓ EN LES AULES: TECNOLOGIA, NORMA I MEMÒRIA EN L’ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES (1933-1992) (organitzador Josep Simon )

1

 

Cristina Sendra Mocholí i Mavi Corell Doménech La bibliografia sobre l’ensenyament de les ciències en els diccionaris de pedagogia de 1936 i 1964 d’editorial Labor. Un estudi comparat.
2 Josep Simon El llibre de text “franquista”, la renovació pedagògica internacional i l’ensenyament de la física en Espanya (1939-1975).
3 Agustín Ceba Herrero «La Física Tiene la Respuesta»: Tradició i innovació en la vida d’un llibre de text universitari (1959-1980).
4 Pedro Llovera Segovia i Josep Simon Les 3 crisis d’ENOSA: Identitat, educació i política d’una empresa tecnològica nacional (1949-1975)
5 Anxo Vidal Nogueira La evolución del laboratorio pedagógico universitario en la Transición: Instrumentos, leyes y evaluaciones.
6 Mavi Corell Doménech i Cristina Sendra Mocholí Aprendre i ensenyar ciències en el franquisme. L’experiència narrada pel professorat de ciències del Seminario de Pedagogía del Colegio de Licenciados de València

 

Taula 10:  NOVES QÜESTIONS AL VOLTANT DE L’ALGEBRITZACIÓ DES DEL SEGLE XVI AL XVIII (organitzadores  M. Rosa Massa i Mònica Blanco )
1 Fàtima Romero Vallhonesta Els nombres irracionals en algunes àlgebres renaixentistes,
2 Pedro José Herrero Piñeyro, Antonio Linero Basa, Maria Rosa Massa Esteve,
i Antonio Mellado Romero
Matemática pura y mixta en el Curso matemático de Hérigone
3 Joaquim Berenguer Clarià Tomàs Cerdà: difusor de l’algebrització de les matemàtiques a l’Espanya del segle XVII
4 Juan Navarro Loidi El valor de π según Vicente Berriz
5 Domingo Martínez Verdú Benito Bails (1731-1797) y el infinito como concepto matemático
6 Mònica Blanco L’estudi de l’Analyse Démontrée de Charles Reyneau en el context militar de la segona meitat del s. XVIII

 

Taula 11: XXa JORNADA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I ENSENYAMENT “ANTONI QUINTANA I MARÍ”

 (organitzadors  M. Rossa Massa i Carmel Ferragud )

1 I. Guevara Casanova, Fàtima Romero Vallhonesta i Carles Puig-Pla Pedro Núñez, àlgebra també per a resoldre problemes geomètrics
2 David Virgili i Maria Rosa Massa Activitats històriques a l’Algebra del Segle XVII
3 Carles Puig-Pla Bicentenari de la primera restauració de la Universitat de Barcelona. una ruta urbana
4 Gabriel Alomar Serra i Isabel Moll Blanes L’ensenyament de les ciències a l’Institut Balear (1836-1902)
5 Lluís Pascual,  Josep Simón i Carmel Ferragud Rutes VALcIÈNCIA: una proposta didàctica i divulgativa
6 Josep Lluís Pol i Llompart Patrimoni i cultura matemàtica a les Illes Balears
7 Elena Menta Oliva Breu història dels museus de matemàtiques i aproximació a la seva naturalesa
8 Santiago Vallmitjana Rico, Joan Manel Hernández Ferràs i Enric Pérez Canals Posada en valor de la col·lecció d’instruments científics de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona: exposició temporal d’electromagnetisme

 

Sessió miscel·lània 12: Dones i ciència
1 Andrea Graus Ferrer Història mèdica i religiosa de Margalida Amengual, la «Santa» de Costitx (Mallorca).
2 Guillem X. Pons, Damià Vicens, Laura del Valle, Miguel McMinn i Joan March Les dones pioneres de la Societat d’Història Natural de les Balears
3 Berta Paz i Raquel Chillón Mujeres en la historia contemporánea de la fisioterapia: invisibilización y legado
4 Aitor Rodríguez Moreno El científic i la científica cromo: crítica i implicacions per l’alumnat
5 Mar Rivera Colomer Dones i ciència, un assumpte (només) a conmemorar?

 

Sessió miscel·lània 13: Aproximacions plurals a les ciències de la salut
1 Jaume Martí Martorell Rebassa Sorà i la seva visió de l’obstetrícia des d’una perspectiva actual
2 Stefania Buosi Mancunill La primera tesi doctoral en català sobre textos alquímics pseudolul·lians
3 Miquel Àngel Calderó Solé i Carme Torres Penella Les tribulacions professionals dels sagnadors del segle xix. El cas de Ramón Estradé.
4 Josep Cuello Subirana El doctor Simon Vidal Sintas (1899-1950), l’escola d’infermeres de Maó i la clínica Menorca
5 Antoni Gelabert Mas i Luis Grande Posa El pavelló d’investigació de l’hospital d’infecciosos ”Nuestra Señora del Mar” de Barcelona. Una mostra de la col·laboració amb científics relacionats amb el nazisme
6 Josep Maria Comelles i Josep Barceló-Prats Els orígens de la formació especialitzada en oncologia mèdica a Catalunya (1969-1978)

 

Sessió miscel·lània 14: Ciències Naturals i Medi Ambient
1            Josep Batlló La meteorologia al «Llibre de meravelles» de Ramon Llull
2           Agustí Camós Francisco Maria Tubino, un oblidat difusor del Darwinisme en els anys setenta del segle XIX
3           Jesús Catalá Gorgues A l’ecotò acadèmic: el mestratge semiocult del botànic Carlos Pau
4          Damià Vicens, Guillem X. Pons, Laura del Valle i Miguel Macminn Catàleg de les col·leccions històriques de la Societat d’Història Natural de les Balears
5.        Carlos Tabernero Capibaras, lobos, alimoches y lirones: los animales como coproductores de narrativas de modernización científico-tecnológica (El Hombre y la Tierra, 1974-1981)
6.       Joseph Julca Mendoza La comunicación científica en el activismo ambiental entre jóvenes en las redes sociales.

 

Sessió miscel·lània 15: Tecnologia
1 Joan Carles Alayo Manubens i Francesc Xavier Barca Salom Sóller i el gas
2 Sonsoles Hernández Barbosa De París al cielo. Diversión y tormento en la experiencia de la noria de la Exposición Universal de 1900
3 Pablo Soler La compañía telefónica en la Guerra Civil Española
4

Gregorio Magnagego Gatell

 

Motiu i anàlisi del workshop “Modeling and simulation: linking entertainment and defense” de la National Academy of Science, a Irvine, Califòrnia, el 1996

 

Sessió miscel·lània 16: Vídeos
1 Maria Gràcia Seguí Puntas, María Jesús Gracia Alfonso, Luis Jordán García i Teresa Arau Armengou (Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears) Farmàcia i Jardí Botànic de l’Hospital de l’Illa del Rei
2 Josep Maria Comelles Esteban Stultifera Navis, les bases teòriques de la terapèutica moral a Catalunya (1835-1860)

Taula rodona 17: Altres formes de fer i comunicar història de la ciència (organitzador i moderador Alfons Zarzoso)

1

Júlia Massó

Entrevistes i comunicació

2

Pep Simon

En temps de COVID-19

3

Laura Valls

Cròniques de ciència

4

José Ramón Bertomeu

Sabers en acció

5

Mar Rivera

Fem ciència?

6

Lluís Pasqual

Rutes de ciència

 18. Presentació llibre

Josep Bernabeu Mestre. Pandèmia. Quan el passat és el pròleg del futur

ALTRES (EXPOSICIONS)

PARC BIT

Comissària: Berta Paz Lourido.

La llana: patrimoni, sostenibilitat i salut: de residu a recurs.  

SA RIERA (UIB)

Comissari: Pere Salas Vives.

La darrera pesta d’Europa. La pesta de 1820 al Llevant de Mallorca

LA MISERICÒRDIA

Comissària: Joana Pujadas-Mora.

Les epidèmies del segle XIX a l’Arxiu General del Consell de Mallorca

 

ENTITATS ORGANITZADORES

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: