LACAZE-DUTHIERS, un llaüt contrabandista reconvertit en vaixell de recerca ancorat a Portopí l’any 1908 (cortesia del Centre Oceanogràfic de Balears- Instituto Español de Oceanografía)

Circulars

Segona Circular Maig 2022  PDF

Primera Circular Febrer 2022 PDF

XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Palma, 17 al 19 de novembre de 2022

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) organitza a Palma, del 17 al 19 de novembre, la XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, la reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que es vulguin presentar.

Es pretén afavorir la presentació d’un ampli ventall de qüestions relacionades amb la història de la ciència i de la tècnica. A tall d’exemple:

 • Medicina, epidèmies i riscos (químics, nuclears, ambientals, etc.)
 • Salut, malaltia i pluralisme assistencial
 • Infermeria, fisioteràpia i psicologia
 • Farmàcia, alimentació i nutrició
 • Experts, meritocràcia i gènere
 • Espais, museus i cultura material
 • Governança i finançament de la ciència i la tecnologia
 • Ensenyament, didàctica i comunicació de la ciència
 • Ciència, pseudociència i religió
 • La ciència i la tècnica als espais mediterranis

Enviament de propostes

Us convidam a presentar els resums amb les propostes de sessions temàtiques, comunicacions orals lliures, pòsters o vídeos. Cada persona només pot enviar una proposta, excepte quan aquesta sigui presentada conjuntament amb una altra persona. En aquest cas se’n podran presentar dues.

Us animam també a proposar un nombre suficient de pòsters i vídeos per poder convocar, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster i el Premi Trobada SCHCT al millor vídeo. Els pòsters s’exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s’inclouran al llibre de resums. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada.

Les propostes de sessions temàtiques s’han d’enviar fins el 31 de Maig i  les comunicacions lliures (emprant aquests formularis) fins al 17 de juny de 2022 a l’adreça electrònica  trobada2022schct@gmail.com, indicant en l’assumpte: «Trobada 2022 – taula», «Trobada 2022 – comunicació», «Trobada 2022 – pòster» o «Trobada 2022 – vídeo», segons la modalitat.

Les propostes de sessions temàtiques (taules) inclouran el nom de la persona o les persones coordinadores, el títol i un breu resum de la sessió, juntament amb els noms i títols provisionals de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà abans del dia 4 de juliol de 2022.

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada es visitarà a Palma l’IES Ramon Llull, la Catedral de Palma (visita matemàtica), el Palau March (cartes portulanes), i el Centre Oceanogràfic de les Balears (IEO).

Totes aquestes activitats s’anunciaran, oportunament, al programa definitiu. A més a més, la Trobada comptarà amb  conferències plenàries d’inauguració i cloenda

Inscripcions

 • Inscripció amb quota reduïda (socis): 90 € (pagaments del 4 de juliol al 30 de setembre de 2022).
 • Inscripció amb quota reduïda (general): 125 € (pagaments del 4 de juliol al 30 de setembre de 2022).
 • Inscripció sense reducció: 200 € (pagaments de l’1 d’octubre al 9 de novembre de 2022).

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció, viatge i/o allotjament per a estudiants i titulats en situació d’atur i per a les persones que en demostrin la necessitat, sempre que siguin sòcies de la SCHCT. Recordem que la quota general de soci és de 35 € anuals i de 20 € anuals per a estudiants i jubilats. Per associar-vos a la SCHCT feu servir el formulari disponible en aquest enllaç.

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un breu CV (màx. 1 full), juntament amb la seua sol·licitud, abans del 23 de juny de 2022, a trobada2022schct@gmail.com. Caldrà indicar quina beca es demana, el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció amb quota reduïda fins al 30 de setembre de 2022.

Dates que cal recordar

 • Fins al 31 de maig: proposta de sessions temàtiques (taules)
 • Fins al 17 de juny: termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
 • 4 de juliol: comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters i vídeos).
 • 23 de juny: data límit de sol·licitud de beques.
 • Del 4 de juliol al 30 de setembre: termini de pagament per a inscripcions amb quota reduïda.
 • De l’1 d’octubre al 9 de novembre: termini de pagament per a inscripcions sense reducció.

Per a més informació:

trobada2022schct@gmail.com

schct@iec.cat

ENTITATS ORGANITZADORES

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: